MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 2012 (Jan-Dis)

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah (Jumlah perkhidmatan  disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan)

% (Peratus Perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan)

Jumlah (Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan)

% (Peratus perkhidmatan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan)

Sewaan Peralatan

Kami menjamin memberi keputusan kepada permohonan sewaan peralatan

60/60

100%

0/60

0%

100%

CukaiTaksiran

Bil Cukai Taksiran Harta di keluarkan 2 kali setahun iaitu pada bulan Januari dan Julai.

50/50

100%

0/50

0%

100%

Kebersihan

Memastikan perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di kawasan komersial dan 3 kali seminggu di kawasan taman-taman perumahan dan 2 kali sebulan bagi kerja-kerja pemotongan rumput serta pembersihan longkang dengan teratur, tepat dan mengikut jadual.

80/80

100%

0/80

0%

100%

Perancangan

Menimbang permohonan pelan-pelan bangunan dalam tempoh 11 minggu dari tarikh didaftarkan untuk member kelulusan dan pengeluaran CFO dalam tempoh satu bulan dari tarikh permohonan tertakluk kepada syarat-syarat telah dipatuhi.

60/60

100%

0/60

0%

100%

 

Merancang, melaksana dan penyelenggaraan projek-projek sosio-ekonomi yang memberi demi keselesaan kepada penduduk.

60/60

100%

0/60

0%

100%

Penguatkuasaan

Melaksana, menguatkuasa serta memastikan segala Akta-akta dan Undang-undang Kecil sentiasadipatuhi.

80/80

100%

0/80

0%

100%

Penilaian

Memastikan semua harta-harta di dalam kawasan Majlis dibuat penilaian terperinci untuk Cukai Taksiran berpandukan kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan.

90/90

100%

0/90

0%

100%

Kewangan

Menguruskan dengan cekap perkara-perkara yang berkaitan kewangan serta peraturan-peraturan yang sedang berkuatkuasa.

70/70

100%

0/70

0%

100%

Perjawatan/ Perkhidmatan

Mengurus dan menyelesaikan masalah perjawatan/perkhidmatan personel dari segi pelantikan, pengesaham, kemasukan dalam jawatan berpencen, permohonan cuti, kursus, disiplin dan tatatertib serta lain-lain dari masa ke semasa.

90/90

100%

0/90

0%

100%

*Data-data bagi keputusan pencapaian masih dalam proses pengemaskinian

*Laporan pencapaian piagam pelanggan berikut dipaparkan secara tahunan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2012.